chair. bumblefaggot.. do you lift even lift? do you