DOMOMON. So...found this while walking around the mall in FYE. DOMOMON So found this while walking around the mall in FYE