Upload
Login or register
Anonymous comments allowed.
asd
#3 - anon
Reply 0 123456789123345869
(01/26/2013) [-]
''Sorry for the fake bomb'' in Norwegian it's ''beklager for den falske bomben'' direct translated...
#19 to #3 - anon
Reply 0 123456789123345869
(01/27/2013) [-]
* Beklager den falske bomben. *for* er overflødig, Heil Grammatikk!
User avatar #25 to #19 - spikethepony
Reply 0 123456789123345869
(01/27/2013) [-]
Skal du ha det gøy med dette? Ikke alle kan snakke norsk. De fleste av oss må bruke google translate, som du vet er ikke den største i form av grammatikk.