new idea for movie. . All tull/ tlkn I i. We need an idea for the new Batman meme new idea for movie All tull/ tlkn I i We need an the Batman meme