Upload
Login or register
Refresh Comments
Anonymous comments allowed.
asd
User avatar #9 - FanMan
Reply 0 123456789123345869
(01/11/2013) [-]
ohh, so now "orkene" becomes trolls instead of "orcs"

Norwegian changes a lot.

and to prove im norwegian "æøå"
User avatar #17 to #9 - gonzoen [OP]
Reply 0 123456789123345869
(01/12/2013) [-]
That would be my mistake. I translated it from Danish, and in the original it was "troldene", so I translated it to "trolls".
Og her er det på dansk, hvis det beviser noget: Min fejl. Jeg oversatte fra dansk, og originalt var det "troldene", så jeg oversatte det til "trolls".
User avatar #18 to #17 - FanMan
Reply 0 123456789123345869
(01/12/2013) [-]
Then it's the danish translaterts mistake.
User avatar #19 to #18 - gonzoen [OP]
Reply 0 123456789123345869
(01/12/2013) [-]
It would be.
User avatar #13 to #9 - alexeilvlrussian
Reply 0 123456789123345869
(01/11/2013) [-]
Jeg er ikke norsk, men jeg kan 'øæå' og. Så?