Upload
Login or register
Anonymous comments allowed.
asd
User avatar #3 - nikkomothafucka
Reply +7 123456789123345869
(01/08/2013) [-]
I am not proud of being norwigian... wanna know why? artige . no just saing:)
User avatar #80 to #3 - jorgenhelg
Reply +1 123456789123345869
(01/08/2013) [-]
Fyfaen, artige kan faktisk berre suge kuk og dø, heile gjengen.
User avatar #45 to #3 - jibb
Reply 0 123456789123345869
(01/08/2013) [-]
Ikke promoter det heller da ditt penishode
User avatar #41 to #3 - inalunatic
Reply -3 123456789123345869
(01/08/2013) [-]
You sir, should go die in a ditch where you belong, and no one will ever find you.
Artige is a shame to the internet.
User avatar #57 to #41 - bayersk
Reply +2 123456789123345869
(01/08/2013) [-]
That's what he said...
User avatar #38 to #3 - FanMan
Reply 0 123456789123345869
(01/08/2013) [-]
I feel sorry for you.
User avatar #13 to #3 - urbanpenguin
Reply +6 123456789123345869
(01/08/2013) [-]
Internnettets rumpehull
#5 to #3 - xiant
Reply +4 123456789123345869
(01/08/2013) [-]
Den siå e så ****, heilt siden folk kunne laste opp bilder sjøl så har den siden gådd nedover. Og det er fullt av *le og tumblr bilder
Den siå e så ****, heilt siden folk kunne laste opp bilder sjøl så har den siden gådd nedover. Og det er fullt av *le og tumblr bilder
#10 to #5 - comradewinter
Reply -2 123456789123345869
(01/08/2013) [-]
Den var på bunn allerede før selve siden ble opprettet. Det er som kloakksystemet til internettet, alt der er bare piss som er rejects på alle andre sider. Kort sagt: Hvis internettet hater noe, er det på artige. Relatert bilde, hentet et bilde derfra.
User avatar #12 to #10 - nagafever
Reply 0 123456789123345869
(01/08/2013) [-]
Only norwegians hate artige - the internet doesn't even know of it.
User avatar #172 to #12 - nikkomothafucka
Reply 0 123456789123345869
(01/10/2013) [-]
Helt feil:)

så en plass hvor noen på FJ skrev:**** all norwigian go back to [url deleted] where you belong elns:(
User avatar #31 to #12 - jokerja
Reply +2 123456789123345869
(01/08/2013) [-]
luckily
User avatar #48 to #31 - urchinator
Reply +1 123456789123345869
(01/08/2013) [-]
I... I googled it... shouldn't have done that
<profile pic relevant
User avatar #51 to #48 - jokerja
Reply 0 123456789123345869
(01/08/2013) [-]
you poor thing
#68 to #51 - tomthepottle **User deleted account**
0 123456789123345869
has deleted their comment [-]