Awesome teacher. Pokemon battle with teacher. etihad l, IEA Quiza we = M iritis, Canto Pokemon test funny Teacher