Survey Question. His name is Rex.. 3 ll l ii iii, , in I I 3 illgal 3233 ill 'Ill'. f, 333: iii l. l l lall lall t ii iil. I I 3333 I I 'ilgili.. I ll I 3:: ll: Survey Question His name is Rex 3 ll l ii iii in I illgal 3233 ill 'Ill' f 333: lall t iil 3333 'ilgili 3:: ll: