John Lemon. wut...i dunt even.... ATTENTION : arson Elm: -er rs Hum Bull my ll-[ I Mth Ciel) er it beter [hall JOHN Lam John Lemon.. LEMON 4 LYFE BITCHES!!!!!! ur all fags