God Damn Chores. Never gets any easier... FFCCFF UGUU UGUU UGUU UGUU UGUU- Cleaning can lick my gooch