Smack dat hoe. . F . Gaffe I better make e sandwich before he slaps me like the bitch I am Smack dat hoe F Gaffe I better make e sandwich before he slaps me like the bitch am