Descibing. . Nu, no, run. Fm not insulting you, Descibing Nu no run Fm not insulting you