ouch?. . FFCCFF UGUU UGUU UGUU' UGUU UGUU- ouch? FFCCFF UGUU UGUU' UGUU-