spoderman pls. spoderman wunt git duwn frum wal. maks me cri. thump me duwn an i kil yuo.. SCION Ila. acually is dolan spoderman sux