Norway. . in Norway you den' t exceed the speed limit. Ever.. Det er så flaut å se de andre nordmennene som kommenterer på alt som har med Norge å gjøre... Håper jeg blir Svensk i mitt neste liv. Norway in you den' t exceed the speed limit Ever Det er så flaut å se de andre nordmennene som kommenterer på alt har med Norge gjøre Håper jeg blir Svensk i mitt neste liv
Upload
Login or register
Hide Comments
Leave a comment Refresh Comments (8)
Anonymous comments allowed.
asd
#5 - anon
Reply 0 123456789123345869
(05/31/2012) [-]
Det er så flaut å se de andre nordmennene som kommenterer på alt som har med Norge å gjøre...   
Håper jeg blir Svensk i mitt neste liv.
Det er så flaut å se de andre nordmennene som kommenterer på alt som har med Norge å gjøre...
Håper jeg blir Svensk i mitt neste liv.
#8 to #5 - aleknh [OP]
0 123456789123345869
Comment deleted by aleknh [-]
#2 - aleknh [OP]
-1 123456789123345869
Comment deleted by aleknh [-]
User avatar #6 to #2 - xern
Reply 0 123456789123345869
(05/31/2012) [-]
You clearly don't see the funny in this...
#1 - mordi
Reply 0 123456789123345869
(05/30/2012) [-]
HA! In norway we don't even have proper police cars .. fagit
#3 to #1 - anon
Reply 0 123456789123345869
(05/30/2012) [-]
i ****** mordi, mordi!
User avatar #7 to #1 - xern
Reply 0 123456789123345869
(05/31/2012) [-]
neither do you.