x
Click to expand
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
0
#11 - captaincabinet **User deleted account** has deleted their comment [-]
#15 to #11 - gettinglolz (05/24/2012) [-]
i got this
User avatar #18 to #15 - hitterdude ONLINE (05/24/2012) [-]
ik heb dit ook
User avatar #22 to #18 - gettinglolz (05/24/2012) [-]
Wat heb je? ^ ^
User avatar #24 to #22 - hitterdude ONLINE (05/24/2012) [-]
de arrogante britten
#26 to #24 - gettinglolz (05/24/2012) [-]
oooh xD En heb jij geprobeerd met amerikanen? Ik kreeg, waarom zijn ze zo dom?
User avatar #28 to #26 - hitterdude ONLINE (05/24/2012) [-]
ik ga de Eskimo's proberen :D
User avatar #30 to #28 - hitterdude ONLINE (05/24/2012) [-]
ik krijg waarom hebben de Eskimo's een donkere huid
eigenlijk
ze leven wel op de noordpool
User avatar #29 to #28 - gettinglolz (05/24/2012) [-]
lol, laat me zien als dat doet :P
User avatar #32 to #29 - hitterdude ONLINE (05/24/2012) [-]
why are belgians so cool?
omdat ze belgish zijn gvd
User avatar #33 to #32 - hitterdude ONLINE (05/24/2012) [-]
why are Black people so black
wat
#35 to #33 - hitterdude ONLINE (05/24/2012) [-]
why are french people so gay
User avatar #34 to #33 - gettinglolz (05/24/2012) [-]
lol wut? xD
User avatar #38 to #34 - hitterdude ONLINE (05/24/2012) [-]
why are German people so mean
zo gemeen zijn ze niet,ze koken ook wel iets in de oven!
#40 to #38 - gettinglolz (05/24/2012) [-]
Zei je? That rustled Hitler's jimmies lol
 Friends (0)