Fu-shion-HA!. .. it went horribly wrong! Dat panda