Bronies+9gag=UltraFag. Bronies must Die. Bronie fags