Mushroom Mushroom. . but are { 5 ffef. SNAAAAKE A SNAAAAKEE, OHHH IT'S A SNAAAAAAKE mushroom badger