Pokemon Black 2 & White 2. wait how will this even work?. Pokemon black white two