Home Original Content Funny Pictures Funny GIFs YouTube Funny Text Funny Movies Channels Search

hide menu
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
#1 - minimuuh (02/09/2012) [-]
Kender du det man kalder Copyright?
#2 to #1 - loui (02/09/2012) [-]
ja, jeg ved godt hvad copyright er.. og kan ikke se hvad der skulle være galt ved et jeg share et billede som jeg selv syntes der er sjovt og jeg har heller ikke taget patent på billedet da jeg ikke vidste om der var en bruger herinde jeg kunne give credits til.

Og HVIS vi skal begynde på flueknepperi så kan jeg fortælle dig at dette billede hverken har et © (dette er et copyright symbol) eller nogen anden form for information om at billede ikke må deles.
User avatar #5 to #2 - johnnydotx (02/09/2012) [-]
I am English, and I don't know what this says. However, I agree.
 Friends (0)