Wrong Icon. . hey mem, ea T play en the ocmputer like, derp? {derp being my elder heather} my mem n fall _jia' i' we at Sure, sweetie T get en the ocmputer and  Wrong Icon hey mem ea T play en the ocmputer like derp? {derp being my elder heather} n fall _jia' i' we at Sure sweetie get and