say whaaaa?. wuuut?. i hale ii when i hate it when jokes mate it I hate it when I' m and e velocirapter 1: : stehen my friend: In em: i Mitt it when I sing It w say whaaaa? wuuut? i hale ii when hate it jokes mate I I' m and e velocirapter 1: : stehen my friend: In em: Mitt sing It w