norway :3 norge c:. det må være andre norsker her ?.. Du gamla, Du fria, Du fjällhöga nord Du tysta, Du glädjerika sköna! Jag hälsar Dig, vänaste land uppå jord, Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna. Din sol, Din norway :3 norge c: det må være andre norsker her ? Du gamla fria fjällhöga nord tysta glädjerika sköna! Jag hälsar Dig vänaste land uppå jord Din sol himmel Dina ängder gröna
Upload
Login or register
Hide Comments
Leave a comment Refresh Comments (8)
Anonymous comments allowed.
asd
#3 - dilltyr
Reply +1 123456789123345869
(01/04/2012) [-]
Du gamla, Du fria, Du fjällhöga nord
Du tysta, Du glädjerika sköna!
Jag hälsar Dig, vänaste land uppå jord,
Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna.
Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna.

Du tronar på minnen från fornstora dar,
då ärat Ditt namn flög över jorden.
Jag vet att Du är och Du blir vad du var.
Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden.
Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden.

Jag städs vill dig tjäna mitt älskade land,
din trohet till döden vill jag svära.
Din rätt, skall jag värna, med håg och med hand,
din fana, högt den bragderika bära.
din fana, högt den bragderika bära.

Med Gud skall jag kämpa, för hem och för härd,
för Sverige, den kära fosterjorden.
Jag byter Dig ej, mot allt i en värld
Nej, jag vill leva jag vill dö i Norden.
Nej, jag vill leva jag vill dö i Norden.
#2 - tjocksnorris
Reply +1 123456789123345869
(01/04/2012) [-]
sweden
#5 - potetgull [OP]
Reply 0 123456789123345869
(01/04/2012) [-]
theshift : what do you don't understand ?

#6 to #5 - theshift
Reply 0 123456789123345869
(01/04/2012) [-]
all of it
#7 to #6 - potetgull [OP]
Reply 0 123456789123345869
(01/04/2012) [-]
norge is norway
and : det må være andre norsker her ? there must be other Norwegian here?
#8 to #7 - theshift
Reply 0 123456789123345869
(01/04/2012) [-]
wtf is that mean??
wtf is that mean??
#4 - potetgull [OP]
0 123456789123345869
Comment deleted by potetgull [-]
#1 - theshift
Reply 0 123456789123345869
(01/04/2012) [-]
what's that mean ???