Upload
Login or register
> hey anon, wanna give your opinion?
asd
User avatar #621 - bananamilkshake
Reply -2 123456789123345869
(12/08/2011) [-]
**bananamilkshake rolls 61** you norwegian?
#625 to #621 - yourkitteh
Reply -2 123456789123345869
(12/08/2011) [-]
Tipper dansk, står "kan lide" og "føj til"