Tis' the Season. ..to watch the world burn. Tis' the Season to watch world burn