Nostalgia, nostalgia everywhere 2. I didn't forget the ''e'' this time Don't forget to thumb... Part 1: www.funnyjunk.com/funny_pictures/2522534/Nostalgia+nosta nostalgia everywhere