On the floor.. Spare a thumb. It keeps FJ working ;). BRB, need Cl shit; FFCCFF UGUU UGUU UGUU' UGUU UGUU- 7 FFCCFF FAFF 5 uguu uguu UGUU. bow for the king On the floor Spare a thumb It keeps FJ working ;) BRB need Cl shit; FFCCFF UGUU UGUU' UGUU- 7 FAFF 5 uguu bow for king