Beauty Sleep.. :3. I hate when ugly people say "I need my beauty sleep" Bitch you need to hibernate Adam Sandler Mam moi Beauty Sleep :3 I hate when ugly people say "I need my beauty sleep" Bitch you to hibernate Adam Sandler Mam moi