Kanye interrupts fuck yea taylor. Kanye interrupts yea Taylor.. TAYLOR u tuntuu LET van HHEH BUT HATTIE BEST men or LL nus. UGUU UGUU UGUU' J UGUU g UGUU-. HOT ! D:<! Three Memes in ONE!! kanye interrupts fuck yea taylor swift