Wumbo. . wiifit I wumbo, you wuman, he she we wumbo, wumboing, wombology the study of wumbo. Did anybody else notice that Mr. "Krabs" lives in "Bikini Bottom"? wumbo spongebob patrick