SOR in japan.. hope you guys enjoy!. Asian calls, Fl! Where you there when i ‘E. tsunami hit?'' Oh you. Were tsunami Japan wa