i fucking did it!. after 58 attempts i finally did it. E QWOP- sugoii, ii C' s' I f I ah as u st). Unearth E " Erhere LI ' A' Che-: EA Translate E I E A illium, i fucking did it! after 58 attempts finally it E QWOP- sugoii ii C' s' I f ah as u st) Unearth " Erhere LI ' A' Che-: EA Translate A illium