Nanners.. . FFCCFF UGUU uguu uguu UGUU UGUU- BANANA PEEL. That can't be normal for his neck... Nanners FFCCFF UGUU uguu UGUU- BANANA PEEL That can't be normal for his neck