IM A LEAD FARMER MOTHERFUCKER. . IIN/ l A LEAD / R/ MOTHERFUCKER. lol best part on whole movie IM A LEAD FARMER MOTHERFUCKER IIN/ l / R/ lol best part on whole movie