Memes in Colour. Coloured memes!<br /> OC. I LOL FFCCFF UGUU y; uguu UGUU uguu- irc, Usbs, rt,. if there colured how come there all white??? meme Face colour OC