He sure does. .. luvs ya buckwheat...i mean obama...we do watteva you say He sure does luvs ya buckwheat i mean obama we do watteva you say