FUUUUUU. . sha kn an kn an FFCCFF UGUU UGUU UGUU UGUU UGUU-. There is no blue in skittles. so you cant taste the rainbow FUUUUUU sha kn an FFCCFF UGUU UGUU- There is no blue in skittles so you cant taste the rainbow