The Pornography rating scale. dedz to robotswithfeelings.com. The Pornography Rating Scale X softcore, partial noding XX who knows XXX hardcore, visual insertio pornography rating scale hitmanisback