Mountain Biker gets taken out by BUCK. Mountain Biker gets taken out by BUCK.. http://funnyjunk.com/funny_gifs/2721924/Biking+in+Africa/ Mountain Biker g