eh. lulz. aio: In C) antada, you daan' t say " Fave mu’. ‘mu Saty 'EFI EH MAPLE LEAF QUEEN BACC) N EFI' whim ird: ‘I' ll give you. my ' tohave/ , think that's b canada can eh duh
x
Click to expand

eh

Tags: canada | can | eh | duh
aio:
In C) antada, you daan' t say " Fave
mu’. ‘mu Saty 'EFI EH MAPLE
LEAF QUEEN BACC) N
EFI' whim
ird: ‘I' ll give
you. my ' tohave/ , think
that's beautiful,
HUGH?!" LEAF:
what the **** did you jjust say about
rny mom
...
  • Recommend tagsx
+964
Views: 36200
Favorited: 71
Submitted: 02/02/2014
Share On Facebook
Add to favorites Subscribe to mrspoonray submit to reddit

Comments(59):

[ 59 comments ]
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
User avatar #8 - supremetaco (02/03/2014) [+] (13 replies)
In Sweden we don't say
"I love you"
we say:
"Vad fan sa du just om mig, din lilla slyna ? Du behöver veta att jag tog examen i toppen av min klass i Navy Seals, och jag har varit involverad i ett flertal hemliga räder mot Al-Qaida, och jag har över trehundra bekräftade mord. Jag är utbildad i gorilla krigföring och jag är den bästa prickskytten i hela USA:s väpnade styrkor. Du är inget för mig utan bara ett annat mål. Jag kommer att torka ut dig med precision vars like aldrig tidigare skådats på denna jord , märk mina jävla ord. Du tror att du kan komma undan med att säga det skitet till mig över Internet? Tänk igen, din jävel. Nu medans vi talar kontaktar jag mitt hemliga nätverk av spioner över hela USA och din IP spåras just nu så det är bäst för dig att du förbereder dig för stormen, ynkling. Stormen som utplånar den patetiska lilla sak du kallar ditt liv. Du är fan död, grabben. Jag kan vara var som helst, när som helst, och jag kan döda dig i över sju hundra olika sätt, och det är bara med mina bara händer . Jag är inte bara utförligt utbildad i obeväpnad kamp, men jag har tillgång till hela arsenalen av United States Marine Corps, och jag kommer att använda den till fullo för att torka din eländiga röv av ansiktet på kontinenten, din lilla skit. Om ni bara kunde ha vetat vilken ohelig vedergällning din lilla " smarta " kommentar var på väg att förstöra för dig, kanske du skulle ha hållt käften. Men du kan inte , det gjorde du inte, och nu du betalar priset, din jävla idiot. Jag kommer att bringa vrede över dig och du kommer att drunkna i den. Du är fan död, grabben"
Which I think is beautiful.
#5 - romdadon (02/03/2014) [+] (7 replies)
why was queen included, we dont care much for her
it should have been replaced with timbits
bitches love timbits
#10 - tobe (02/03/2014) [+] (2 replies)
In Germany we don't say
"I love you"
we say
"HOLEN SIE DEN ZUG HERR OBERGEFREITER. UND DAZU NOCH MEIN SCHNITZEL; DEN SAUERKRAUT UND MEIN BIER!"
Which I think is beautiful.
User avatar #11 - Faz (02/03/2014) [+] (2 replies)
In England we say "Oi slag lemma 'av a go on ur tits"
User avatar #1 - shallowandpedantic (02/02/2014) [+] (5 replies)
Wanna Puck Moose with Bagged Milk, Bagged Milk Thank You Thank You
User avatar #35 - traveltech (02/03/2014) [-]
In New England, we don't say "I love you", we say "Wicked lobstah cah pahk"
User avatar #49 - mrmarc (02/03/2014) [+] (1 reply)
To attract the female gender here in Denmark, we simply yell the mating call as load as we can. It goes something like "ØLØLØLØLØLØLØLØL!!!"
User avatar #25 - geiner (02/03/2014) [+] (3 replies)
I know why Canadians say ey so much: how,do you spell canada? C-ey-n-ey-d-ey
#21 - cleateater (02/03/2014) [+] (2 replies)
In Scotland, we don't say 'I love you', instead we say 'FUKKEN WHERE'S ME FUKKING PINT MIN?'
and I think that's beautiful.
#44 - biggrand (02/03/2014) [-]
**biggrand rolled a random comment #11 posted by zeroqp at Damn stains ** :
Miltank is such a cute Pokémon, and it can be really strong to boot.


In america we just say. . .
User avatar #29 - SirVladimir (02/03/2014) [+] (1 reply)
Eh Tim Hortons Bagged Milk Maple Leaf Syrup Hockey Puck Eh Eh
User avatar #55 - princessren (02/03/2014) [-]
In the United States we don't say "I love you" we say "I love you" which roughly translates to "I love you"
User avatar #54 - nibbero (02/03/2014) [-]
I really like Canada... I'm sorry.
User avatar #24 - myawesomenoodles (02/03/2014) [-]
In the faroes we don't say "I love you"
this is what we say:

Helviti tað er ringt at ganga fyri øllum hesum seyðinum.

Which I think is beautiful.
#60 - anonymous (02/03/2014) [-]
In Finland, we don't say "I love you." Here we just give you the bedroom eyes and bang. We don't need to say anything because the sauna, vodka and black magic gives us telepathic powers to immediately know what another finn is thinking.

And I think that is beautiful.
User avatar #57 - brettyoke (02/03/2014) [-]
Moose leaf syrup syrup eh snow leaf hockey tim horton's
User avatar #47 - medzebra (02/03/2014) [-]
In Ireland we don't actually say "I love you"
Instead we say
"Ba mhaith liom a chur ar mo buidéal fuisce go dtí seo suas do asal go mbainfidh tú bás ó anas fuilteach" which roughly translates as "I want you to be mine"

I think that's really beautiful
User avatar #28 - scoobi (02/03/2014) [+] (1 reply)
In USA you don't say "I love you." You say "You got the cheeseburgers?"
User avatar #63 to #28 - scoobi (02/04/2014) [-]
I guess Merica gets mad when their country is insulted. Oh no, for sure, it snows 24/7 in Canada, and we live in igloos and when it is 10 celcius we get hot and sweaty and we ride polar bears or a moose to work. We always say eh and aboot, too.
#19 - angelusprimus (02/03/2014) [-]
Back in Bosnia we don't say "I love you" we say:
Chevapi, burek, burek, Mujo burek, kahfa Haso, bolan.
Which I think is beautiful.
[ 59 comments ]
Leave a comment
 Friends (0)