Home Original Content Funny Pictures Funny GIFs YouTube Funny Text Funny Movies Channels Search

hide menu

Show All Replies Show Shortcuts
Per page:
Order:
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
#70 - EdwardNigma ONLINE (05/07/2012) [-]
I counted 4 or 5 people asking you to post NSFW.

That's...really creepy.
User avatar #71 to #73 - lolyourusernamesux (05/07/2012) [-]
yes it is.
User avatar #101 to #71 - Leopard (06/01/2013) [-]
You have a porn-star quality face... why the fuck not?
User avatar #103 to #101 - lolyourusernamesux (06/03/2013) [-]
I don't know if i should take that as a compliment or not..
User avatar #105 to #103 - Leopard (06/03/2013) [-]
It means you're pretty, but you've probably herd that quite a lot, so I wanted to be different. So if you're 18, then go ahead, if not, wait ti'll your 18 and then post nsfw
User avatar #67 - koocluks (02/02/2012) [-]
i love you
User avatar #63 - vsyren (01/28/2012) [-]
yay! en nordmand på FJ! Er selv Dansker. :-)
User avatar #53 - mccheese (01/28/2012) [-]
You are amazingly pretty...Damn gurl!
#51 - mrparkinglot (01/28/2012) [-]
Standardspørsmål til alle nordmenn på funnyjunk. Svar rett på dette og du har rettigheten til å utrykke dine meninger fritt... svar feil og du må dø.

Hva synes du om artige.no?
User avatar #56 to #54 - lolyourusernamesux (01/28/2012) [-]
artige er ELENDIG! var kanskje litt bra i starten, men nå er det bare "like hvis du.." eller baot-is eller folk som krangler over hvem/hva som er best! Og grammar nazi's som kun sender inn et bilde for å rette på noen skrivefeil
#54 to #54 - spiderbamg (01/28/2012) [-]
Suger hardt.
User avatar #60 to #57 - mrparkinglot (01/28/2012) [-]
Gode svar fra begge to! og jeg er enig i at det faktisk var litt bra i starten! Dere har begge nå rettighet til å utrykke dere fritt.
#50 - ubongi has deleted their comment [-]
#69 to #53 - EdwardNigma ONLINE (05/07/2012) [-]
Dude that is so fucking unbelievably creepy. Seriously, you're asking some random girl on the internet to strip naked, take pictures and throw them on the internet.

That ISN'T creepy at ALL to you?
#49 - dickoclock (01/28/2012) [-]
excuse my username, but i think your beautiful :) I just made an account to say that :)
User avatar #57 to #51 - lolyourusernamesux (01/28/2012) [-]
aaw, thanks!:D look at my username.
#48 - mcpandabear (01/28/2012) [-]
Fint å se at flere norske forstår at  Artige.no  er bullshit...   
   
Keep up the good work :)   
   
Å ja, velkommen til Funnyjunk.
Fint å se at flere norske forstår at Artige.no er bullshit...

Keep up the good work :)

Å ja, velkommen til Funnyjunk.
User avatar #58 to #50 - lolyourusernamesux (01/28/2012) [-]
yep !! og takk:D
User avatar #64 to #61 - mcpandabear (01/28/2012) [-]
Np :)
User avatar #46 - fuhardnamesucks (01/28/2012) [-]
wtf your nick D:
User avatar #44 - holtdarealhooligan (01/28/2012) [-]
pul meg
#43 - vittorrio (01/28/2012) [-]
Ma lady
Ma lady
#33 - anonymous (01/28/2012) [-]
When do we get to see you in NSFW?
User avatar #32 - fignewtonz (01/28/2012) [-]
i'm gonna estimate you've gotten at least 100 friend requests.
User avatar #35 to #33 - lolyourusernamesux (01/28/2012) [-]
nope, 47 and counting !
#30 - anonymous (01/28/2012) [-]
i await you in 4chan
#29 - Anonymousplz (01/28/2012) [-]
Hot swedish blonde
Hot swedish blonde
User avatar #37 to #30 - lolyourusernamesux (01/28/2012) [-]
norwegian* but i'm also a little Swedish tho..
User avatar #28 - JesuschristofAZ (01/28/2012) [-]
A girl on funnyjunk! Maybe if I pinkie her post she'll post sexy pics!
User avatar #38 to #29 - lolyourusernamesux (01/28/2012) [-]
hah, noway!
#27 - erikths (01/28/2012) [-]
det er bra at du laster opp dette på funnyjunk, og ikke på artige.no artige er noe møkk. :p
User avatar #39 to #28 - lolyourusernamesux (01/28/2012) [-]
NOSHIT! droppet den siden for lengesiden! eneste som er der nå er "lk hvis du..." eller baot-is eller krangling om hva som er best.. ikke noe gøy nei!:P
User avatar #25 - warcrytr (01/28/2012) [-]
why does my username suck :(
User avatar #40 to #25 - lolyourusernamesux (01/28/2012) [-]
because mine's better than yours;)
User avatar #59 to #42 - warcrytr (01/28/2012) [-]
thats awkward =(
#22 - ninetwenty (01/28/2012) [-]
... tror de liker rumpa de... får vel litt mange venneforespørsler også tenker jeg :P


<---There you go! (passa vel bedre)
User avatar #24 to #22 - lolyourusernamesux (01/28/2012) [-]
haha, jooda..
#21 - darkjack (01/28/2012) [-]
you really need to post nsfw of yourself,i mean realy, your hot as hell, also my captcha code equals 69
 Friends (0)