Please. don't.. moshi moshi yolvag desu. konnichiwa