#2 - dashgamer (02/07/2013) [-]
Twilight Sparkle clops when she's excited.
Twilight Sparkle clops when she's excited.
 Friends (0)