Yo Dawg. Carboniteponeight and I shall ponify all the memes.. worship pony, I Heard prai iii/ ll Yo Dawg Carboniteponeight and I shall ponify all the memes worship pony Heard prai iii/ ll