Valuable Lesson. .. whowouldgoontheinternetandtelllies.gif MLP