Home Original Content Funny Pictures Funny GIFs YouTube Funny Text Funny Movies Channels Search
Buy your amazon goods through FJ's link.
Just click this link and search for any product you want. FJ gets a 6% commission on everything you buy.
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
#21 - matralith (01/30/2014) [-]
Netherlands starred in Polandball comic, swell with pride.
#56 to #21 - blablub (01/30/2014) [-]
Hey, fellow Mr. Dutchman, does your pic happen to say something like "Oh boy, here we go again"?
User avatar #22 to #21 - lotengo (01/30/2014) [-]
kut, ik ben die reactie afbeelding kwijt
#35 to #22 - wunderlichh (01/30/2014) [-]
We zijn wel eens meer kwijt...
User avatar #37 to #35 - lotengo (01/30/2014) [-]
het was idd mijn harde schijf die kapot ging, daardoor zijn mijn reactie afbeelding folder
en porno
verdwenen
#39 to #37 - kingdaniel (01/30/2014) [-]
Wie de fack slaat nou porno op?
Wie de fack slaat nou porno op?
User avatar #49 to #39 - thijsofbodom (01/30/2014) [-]
mobiele telefoon met incognito browser ftw
User avatar #40 to #39 - lotengo (01/30/2014) [-]
iemand wie zijn internet van de onderburen aftapt en regelmatig een slechte verbinding heeft.
User avatar #38 to #37 - wunderlichh (01/30/2014) [-]
Balen man, had ik ook eens toen mijn harde schijf overleed door bliksemschade. Beterschap met je nieuwe harde schijf.
User avatar #41 to #38 - lecorbi (01/30/2014) [-]
I like trains.
User avatar #46 to #41 - dilara (01/30/2014) [-]
soepkip
User avatar #54 to #46 - toensix (01/30/2014) [-]
Ik zie wat je daar gedaan hebt.
#47 to #46 - lecorbi (01/30/2014) [-]
sopa de galinha
User avatar #59 to #47 - joaobsf ONLINE (01/30/2014) [-]
rolo compressor
User avatar #61 to #59 - lecorbi (01/30/2014) [-]
piroca de girafa
 Friends (0)