Home Original Content Funny Pictures Funny GIFs YouTube Funny Text Funny Movies Channels Search

hide menu
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
#21 - matralith (01/30/2014) [-]
Netherlands starred in Polandball comic, swell with pride.
#56 to #21 - blablub (01/30/2014) [-]
Hey, fellow Mr. Dutchman, does your pic happen to say something like "Oh boy, here we go again"?
User avatar #22 to #21 - lotengo (01/30/2014) [-]
kut, ik ben die reactie afbeelding kwijt
#35 to #22 - wunderlichh (01/30/2014) [-]
We zijn wel eens meer kwijt...
User avatar #37 to #35 - lotengo (01/30/2014) [-]
het was idd mijn harde schijf die kapot ging, daardoor zijn mijn reactie afbeelding folder
en porno
verdwenen
#39 to #37 - kingdaniel (01/30/2014) [-]
Wie de fack slaat nou porno op?
Wie de fack slaat nou porno op?
User avatar #49 to #39 - thijsofbodom (01/30/2014) [-]
mobiele telefoon met incognito browser ftw
User avatar #40 to #39 - lotengo (01/30/2014) [-]
iemand wie zijn internet van de onderburen aftapt en regelmatig een slechte verbinding heeft.
User avatar #38 to #37 - wunderlichh (01/30/2014) [-]
Balen man, had ik ook eens toen mijn harde schijf overleed door bliksemschade. Beterschap met je nieuwe harde schijf.
User avatar #41 to #38 - lecorbi (01/30/2014) [-]
I like trains.
User avatar #46 to #41 - dilara (01/30/2014) [-]
soepkip
User avatar #54 to #46 - toensix (01/30/2014) [-]
Ik zie wat je daar gedaan hebt.
#47 to #46 - lecorbi (01/30/2014) [-]
sopa de galinha
User avatar #59 to #47 - joaobsf (01/30/2014) [-]
rolo compressor
User avatar #61 to #59 - lecorbi (01/30/2014) [-]
piroca de girafa
 Friends (0)