Pokelogic. .. no no no, thats friezas worldbreaker Pokelogic no thats friezas worldbreaker