Upload
Login or register
Anonymous comments allowed.
asd
User avatar #12 - pandamoncia
Reply +11 123456789123345869
(02/01/2013) [-]
As a Norwegian I feel obligated to say something..
Jeg sov for lenge i dag, så jeg er ikke på skolen....
User avatar #40 to #12 - bitchplzzz
Reply 0 123456789123345869
(02/01/2013) [-]
Joogoo joogoo joogoo jaga jaga jaga
User avatar #28 to #12 - mrgusti
Reply +1 123456789123345869
(02/01/2013) [-]
sefuru lengi í dag og ferð ekki í skólan?
User avatar #33 to #28 - TomasArnar
Reply +1 123456789123345869
(02/01/2013) [-]
Kúl, íslendingur. Fyndið hvað öll skandinavísk tungumál eru auðskiljanleg. Nema finnska, ******* finnska.
User avatar #34 to #33 - mrgusti
Reply +1 123456789123345869
(02/01/2013) [-]
hahahah sammála, ******* finnska
User avatar #48 to #34 - Compootor
Reply +1 123456789123345869
(02/04/2013) [-]
Fokking Finnska.
#20 to #12 - lesmiserables
Reply 0 123456789123345869
(02/01/2013) [-]
Det gjorde jeg også. Røg lidt pot inden jeg tog afsted :D
#21 to #20 - trevanman
Reply +2 123456789123345869
(02/01/2013) [-]
that looks like danish....
User avatar #19 to #12 - ewowo
Reply +3 123456789123345869
(02/01/2013) [-]
Haha I am from belgium and I can understand what you are saying. HA.
User avatar #15 to #12 - spikethepony
Reply +3 123456789123345869
(02/01/2013) [-]
Jeg kan spørre hvorfor du føler behov for å fortelle oss dette ....
#13 to #12 - lncognito
Reply +6 123456789123345869
(02/01/2013) [-]
kom deg til skolen din late jævel
#22 to #13 - trevanman
Reply +2 123456789123345869
(02/01/2013) [-]
I'm still at school...
User avatar #14 to #13 - pandamoncia
Reply +2 123456789123345869
(02/01/2013) [-]
Men...skolen slutter 11:00...
#16 to #14 - lncognito
Reply +3 123456789123345869
(02/01/2013) [-]
da vil jeg anbefale deg å gjøre noe produktivt