Upload
Login or register
> hey anon, wanna give your opinion?
asd
#609 - nekoyas
Reply +11 123456789123345869
(01/07/2013) [-]


Jävla rasistiska fanskap.
Jag ska fan knacka dig
User avatar #629 to #609 - zependium
Reply +4 123456789123345869
(01/07/2013) [-]
Lyfter du ens din bög? Jag tar dig 1 mot 1
#630 to #629 - nekoyas
Reply +1 123456789123345869
(01/07/2013) [-]


Jag kan lyfta din mamma du ditt lilla flarn.
Och tjejer är fina så jag kan väl vara homo om du vill
#614 to #609 - anon id: db912009
Reply 0 123456789123345869
(01/07/2013) [-]
Kom då, jag är bakom 9 proxys.
User avatar #617 to #614 - nekoyas
Reply 0 123456789123345869
(01/07/2013) [-]
Du, vi talar om detta efter middagen.